logo
Missiya, vizyon və dəyərlər
Missiyamız
 • İqtisadiyyatın, onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi və dayanıqlılığının təmin olunması üzrə tədqiqat bazası yaratmaq;
 • Yeni tendensiyaların iqtisadi aspektlərini qiymətləndirmək;
 • İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsində iştirak etmək;
 • Yüksəkixtisaslı elmi kadrlar hazırlamaq;
 • Kütləvi informasiya vasitələrində şərhlər vermək, təbliğat aparmaq;
 • Vahid platformada statistik bazalar formalaşdırmaq və idarə etmək;
 • Yeni ideya və innovasiya aktivliyini artırmaq;
 • Dövlət - tədqiqat, kadr hazırlığısahibkarlıqvəhdətinə nail olmaq
Vizyonumuz
 • İqtisadi inkişaf  naminə iqtisadi və əlaqəli fəaliyət sahələrində siyasətin elmi və analitik təminatçısı olan və beynəlxalq səviyyədə tanınan beyin mərkəzi
Dəyərlərimiz
 • Dövlət – elm əlaqələri
 • Təhsilə bərabər əlçatanlıq imkanları
 • Səmərəlilik
 • Şəffaflıq
 • Akademik birlik
 • İnnovativ təfəkkür
 
© İstifadə zamanı www.esri.gov.az / www.theesri.com saytına istinad zəruridir.