logo
Elmi-tədqiqat layihələri
İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutunda (keçmiş İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu) həyata keçirilmiş elmi-tədqiqat layihələri:
 1. Azərbaycan Respublikasının Ümumi Tarazlıq Modeli (AzMod);
 2. Azərbaycanda investisiyaların qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsinə dair təklif və tövsiyyələrin hazırlanması; 
 3. Aqrar-sənaye kompleksi məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi;
 4. Qeyri-neft sektorunun ixracının mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və potensialının yüksəldilməsi problemləri;
 5. Azərbaycanda məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsinin sahələrarası balans modeli əsasında qiymətləndirilməsi;
 6. İqtisadi fəaliyyət sahələrində sahələrarası əmək balansı əsasında iş yerlərinin yaradılmasının simulyasiya modelinin hazırlanması;
 7. Regionların inkişafı: İqtisadi rayonların pasportları;
 8. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində mütərəqqi beynəlxalq sığorta və lizinq xidmətləri təcrübəsinin öyrənilməsi, müvafiq təklif və tövsiyyələrin hazırlanması;
 9. Mənzil kommunal sektorunda aparılan islahatlar çərçivəsində xidmətlərin təşkilinə və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair təklif və tövsiyyələrin hazırlanması;
 10. Sahələrarası əlaqələrin təsirləri nəzərə alınmaqla iqtisadi sahələr üzrə mənfəət vergisinin optimallaşdırılması;
 11. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı - Pilot layihə;
 12. Azərbaycan Respublikasında çox ölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsi;  
 13. Kənd təsərrüfatında subsidiyalaşdırılma sahəsində mövcud vəziyyətin təhlili və mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bu prosesin təkmilləşdiirlməsi üzrə tövsiyyələrin hazırlanması;
 14. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sahəsində mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və inkişaf  planın hazırlanması;  
 15. Sərhədyanı regionlarda məşğulluq probleminin həlli istiqamətində təklif və tövsiyyələrin hazırlanması (Füzuli-Beyləqan regionu üzrə);
 16. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq təcrübə əsasında texnoloji innovasiya məqsədli Texnopark və Aqroparkların yaradılması üzrə təklif və tövsiyyələrin hazırlanması;
 17. Azərbaycanda innovasiya aktivliyinin qiymətləndirilməsi və innovasiya fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması üçün təklif və tövsiyyələrin hazırlanması;
 18. Şərabçılıqla məşğul olan regionların mikrozonalara ayrılması və tanıdılması üzrə Gürcüstan təcrübəsi;                                                         
 19. Azərbaycanın əsas su anbarları və su kanalları;
 20. Gürcüstanın sosial iqtisadi inkişafının təhlili arayışı;
 21. İnternetdə Qarabağ hadisələri ilə bağlı məlumatın reallıq təsviri; 
 22. İnnovasiya fəaliyyəti: beynəlxalq təcrübə və inkişaf;
 23. Azərbaycanın milli sərvətində torpaq resursları və onun qiymətləndirilməsi istiqamətləri;
 24. 2020-ci ilin I və II rübləri üzrə real sektorun monitorinqinin nəticələri;
 25. 2020-ci ilin III rübü üzrə real sektorun monitorinqinin nəticələri;
 26. 2020-ci ilin IV rübü üzrə real sektorun  monitorinqinin nəticələri;
 27. Real sektorun monitorinqinin nəticələri;
 28. Sosial-iqtisadi göstəricilərin təhlil, qiymətləndirmə və proqnozlaşdırma modelləri;
 29. KOBİA ilə birlikdə pandemiya dövründə ölkədə biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sorğunun nəticələri;
 30. Pandemiya dövründə ölkədə istehsal sahəsində biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sorğunun nəticələri;
 31. İnam indekslərinin qiymətləndirilməsi və ÜDM-in qısamüddətli proqnozunun verilməsi;
 32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin icrası istiqamətində görülmüş işlər:
 • Əmək qanunvericiliyi üzrə yaddaş kitabçası;
 • Beynəlxalq təcrübə əsasında innovasiya mərkəzlərinin yaradılması üzrə təklif və tövsiyyələr;
 • İnsan kapitalının inkişafı: nəzəri aspektləri və qiymətləndirmə metodologiyası;
 • Kiçik və orta sahibkarların əmək bazarı üzrə ehtiyaclarının öyrənilməsi;
 • KOS subyektlərinin faydalanması üçün Azərbaycanda model müəssisənin yaradılması metodologiyası;
 • Qənaətli istehsal metodları;
 • Qənaətli istehsal metodlarını tətbiq etməklə model müəssisənin yaradılması metodologiyası;
 • Qənaətli istehsal sisteminin alətləri;
 • Qənaətli istehsal metodlarının tətbiq ediləcəyi müəssisələrə dair təhlillərin aparılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması;
 • Qənaətli istehsal üsulları:Tam zamanında istehsal;
 • Qənaətli istehsal üsulları 5s;
 • Qənaətli istehsal üsulları 6 siqma;
 • Sənaye klasterlərinin yaradılması metodologiyası;
 • Sənaye zonalarının yaradılması üzrə qiymətləndirmə metodologiyası;
 • Texnoparkların yaradılması üzrə beynəlxalq təcrübə;
 • Texnologiyaların innovasiya yönümlülüyünün müəyyən edilməsi üçün müstəqil ekspertizanın aparılması metodologiyası;
 • İnnovasiya fəaliyyəti haqqında bir sıra stimullaşdırıcı mexanizmlər;
 • Kiçik və orta sahibkarlığın xidmət sahələri: Təkliflər kataloqu;
 • İnvestisiya təşviqi sənədi: ən vacib məqamlar;
 • Texnologiyalar parkının idarəedici təşkilatına və rezidentinə aid güzəştlər;
 • İSO üzrə qənaətlilik əsasında keyfiyyətin idarə olunması sistemi;
 • Şərabçılıq - 2 hissə;
 • Pilot peşə təhsili müəssisələrində məhsul və xidmət istehsalıvə satışı üzrə fəaliyyətin qiymətləndirilməsi metodologiyası.
 1. Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi sahəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin potensialının gücləndirilməsinə yardım (№00046970)” mövzusunda həyata keçirilən  layihənin icrası istiqamətində aşağıdakı tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir:
 • Azərbaycan nəqliyyat-ticarət-tranzit sektorunun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri; 
 • Kənd təsərrüfatı sektorunun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri;
 • Turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi probemləri; 
 • Regional iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri. 
 
 
 
© İstifadə zamanı www.esri.gov.az / www.theesri.com saytına istinad zəruridir.